Din indkøbskurv er tom

Sikkerhed i hjemmet

 1. Det kan også ske for dig!
 2. Undgå brand i hjemmet
 3. Hvordan sikrer du dit hjem mod brand?
 4. Flugtplan
 5. Brand og forsikring

 

1. Det kan også ske for dig!

Hvert år opstår ca. 25.000 brande i private hjem, hvor december topper med næsten 7000 brande. Hvert år kommer ca. 500 til skade i brandene, og heraf omkommer mellem 70 og 80 mennesker – typisk på grund af røgforgiftning eller forbrænding. Hvert år kan mange af tragedierne undgås, hvis der træffes nogle simple forholdsregler. Egentlig handler det blot om to ting:


1) Husk det også kan ske for dig!
2) Sørg derefter for at få installeret det rette sikkerhedsudstyr i dit hjem.


Her er en guide, der gennemgår, hvordan du og din familie sikrer jer mod en brand, og hvad I kan gøre, hvis ulykken sker.

2. Undgå brand i hjemmet

For at undgå brand i dit hjem kan du være opmærksom på følgende:

Rygning:
Rygning er den hyppigste årsag til dødsbrande. Ryg derfor aldrig i din seng. Undgå også at ryge i sofaen eller lænestolen, når du er træt.

Køkken:
Når du steger eller koger på komfuret, bør du blive i køkkenet. Hvis der går ild i enten friture eller olie, må du aldrig slukke ilden med vand. Sluk i stedet for komfuret og læg et låg henover gryden for at kvæle ilden. Alternativt kan du bruge et brandtæppe. Husk også at slukke for emhætten, da den ellers vil trække ild og gnister med op i udsugningskanalen.

Eludstyr:
Mange brande opstår på grund af fejl i elsystemer, derfor skal du huske at:

 • Skifte blinkende lysstofrør eller andet elektrisk udstyr, der ikke virker ordentligt.
 • Lade være med at koble for mange elektriske apparater på samme kontakt.
 • Tjekke at ingen elkabler eller kontakter er beskadiget.
 • Tage stikket ud når du ikke bruger kaffemaskinen, brødristeren, hårtørreren, mobilladeren eller andre husholdningsapparater.
 • Sørge for at der er luft omkring de elektriske apparater, så de kan komme af med varmen.
 • Lade være med selv at reparere de elektriske apparater.
 • Hvis der skulle gå ild i et elektrisk apparat, er det vigtigt, du slukker for kontakten og hiver stikket ud, før du slukker med vand.

 

Skorstensbrand:

Skorstensbrande er en af de hyppigste årsager til brand i parcelhuse. Husk kun at bruge tørt brænde og sørg for at der er god gennemgang af luft til brændeovnen.

Rengøring:

Støvsug bag køleskabet, fryseren og omkring computeren med jævne mellemrum. Husk også at rengøre emhætten og filteret for fedt.

 • Vaskemaskine og tørretumbler. Bliv hjemme når vaskemaskinen eller tørretumbleren er i gang.
 • Tændstikkere og lightere. Opbevar tændstikker og lightere utilgængeligt for børn.
 • Levende lys. Sluk alle levende lys, når der ikke nogen der opholder sig i rummet.
 • Sæt stearinlysene så hverken børn eller husdyr kan komme i nærheden af dem.
 • Linolie. Smid aldrig klude med linolie i skraldespanden, de kan nemlig selvantænde.
 • Put derfor kluden i en ikke-brændbar beholder (fx et syltetøjsglas) og smid det hele ud.
 • Du kan evt. komme vand i beholderen. Det er ikke nok at lægge kluden i en plasticpose, da plast let kan brænde.
 • Ukrudtsbrænder. Du skal være særlig opmærksom, når du svitser ukrudt op ad bygninger. Hold afstand til tør jord og bevoksning.

3. Hvordan sikrer du dit hjem mod brand?

Når først branden er startet, går det hurtigt. Derfor skal du være beredt med det rigtige brandsikkerhedsudstyr og i det antal der passer til din boligs størrelse.

Røgalarm

Installér røgalarmen i loftet og mindst 50 cm fra den nærmeste væg. Har dit loft kip?
Sørg for at holde samme minimumsafstand fra kippen.
Placér dine røgalarmer i alle husets soveværelser og børneværelser. Du bør også sætte røgalarmer lige udenfor soverummene – gerne langs den væg, der leder fra soverummet og ud af boligen.
Det er god idé at montere røgalarmer i rum, hvor der er en brandrisiko – det kan være bryggers, TV-stue og kontor.

Der bør højest være 10 meter mellem røgalarmerne.
Undgå at sætte røgalarmer tæt på komfurer, på badeværelser, tæt ved vinduer, loftsarmaturer og ved ventilatorer, da der let kan ske ”falsk alarm” på grund af røg, damp, kulde og træk.
Skift batteriet i røgalarmerne en gang om året og, under alle omstændigheder, når alarmen begynder at udsende bib-lyde.
Test dine røgalarmer:

 • En gang om måneden
 • Når du har sat en ny alarm op
 • Når du har skiftet batteri
 • Når du har været bortrejst i længere tid
 • Når du har gjort alarmen ren

Tryk på testknappen på din røgalarm. Hvis den ikke kommer med en alarm, skal batteriet udskiftes. Hvis det heller ikke hjælper, skal du have en ny røgalarm.
Husk også at lave en røgtest af alarmen med enten en testspray, eller ved at holde noget under alarmen, der afgiver røg – så skulle den helst gerne gå i gang.

Har du en stor bolig eller en bolig i flere plan? Så kan det være en god ide at bruge trådløse røgalarmer, der er digitalt forbundet med hinanden, det vil sige: Går én røgalarm i gang, går de alle i gang.

På den måde vil du hurtigt opdage en brand i kælderen, selvom du bor på 1. Sal.
Det kan desuden være en god idé at bruge trådløse røgalarmer, hvis du har børn.
Som forældre vil du med det samme høre, hvis alarmen går på børne- eller teenageværelset.

I et hus eller en lejlighed bygget efter 1. december 2004, skal der være installeret minimum én godkendt 230V røgalarm i boligen. Den skal være tilsluttet boligens strømforsyning og samtidig være forsynet med et backup-batteri, så alarmerne også virker selv om boligens strømforsyning svigter.
Du øger sikkerheden væsentligt ved at installere flere røgalarmer. Hvis du vil have et røgalarmanlæg tilsluttet boligens strømforsyning, skal installationen ordnes af en el-installatør.

Pulverslukkere

 • Du bør som minimum have en 6 kg pulverslukker i hjemmet.
 • Pulverslukkeren skal hænges op i køkken eller i gangarealet, så den er synlig.
 • Det er vigtigt at vedligeholde pulverslukkeren ved, to - tre gange om året, at vende den op og ned et par gange. Det sikrer at pulveret ikke komprimerer.
 • Husk at trykmåleren altid skal være i det grønne felt.
 • Hvis du har en bolig i flere plan, er det en god idé med en pulverslukker på hvert plan.

Brandtæppe

 • Brandtæppet hænges op i køkkenet
 • Brandtæppet anvendes til at slukke mindre brande på vandrette flader. Du bør vælge et brandtæppe i størrelsen 120 x 180 cm, så det kan dække det meste af en voksen person.

Brandstige

En brandstige er med til at øge sikkerheden i din bolig, da du får en ekstra flugtvej fra din 1. sal.
Hvis du vælger en brandstige af den sammenfoldelige type, kan den nemt opbevares i et skab eller under sengen.

Kuliltelarm

Kuliltealarmen bruges, hvor der er en risiko for ufuldstændig forbrænding i fyringsanlæg – for eksempel et naturgasfyr eller en brændeovn.

Kuliltealarmen skal placeres i en afstand på ca. 20 cm fra loftet. Den placeres 1 -3 meter fra naturgasfyret og et par meter fra brændeovnen, så du er sikker på, at kuliltealarmen ikke bliver mere end 40 grader varm.

Gasalarm

Der findes to typer af gasalarmer: Naturgasalarm og Flaskegasalarm.
Naturgasalarmen advarer ved udslip af naturgas. Hvis der sker udslip af naturgas, kan det medføre eksplosionsfare.
Da naturgas er lettere end luft, bør alarmen placeres så højt som muligt, så du bliver advaret i god tid. Alarmen skal placeres max 6 meter fra gaskomfuret og/eller naturgasfyret og ca. 15-30 cm fra loftet. Det anbefales også at opsætte en kuliltealarm i det rum, hvor du har en gasalarm.
Flaskegasalarmen advarer ved udslip af flaskegas. Flaskegas har en kraftig lugt, og man bliver derfor hurtigt opmærksom på et udslip. Flaskegas er tungere end luft, og alarmen skal derfor placeres ca. 15-30 cm fra gulvet og max 4 meter fra kilden.
For begge alarmer gælder det, at de skal placeres frit, således at sensoren ikke bliver forstyrret.
Enkelte alarmer kan bruges til både naturgas og flaskegas. Hvis man bruger en sådan alarm afhænger placeringen af, hvilken type gas, den skal advare imod.

4. Flugtplan

Hvis en brand bryder ud, skal du have en solid handleplan. Lav en evakueringsplan for din familie, som I kan øve på derhjemme, så alle er med på proceduren, hvis uheldet er ude. Der er fire trin, som vi anbefaler følges:

1. Red

I første omgang er det vigtigst at redde de personer, som er i livsfare, uden at man sætter sit eget liv på spil. Husk at den giftige røg altid stiger opad, det er derfor vigtigt at bevæge sig under røgen - nede ved gulvet - hvor det er lettere at ånde og se. Luk alle døre på vejen ud, så ilden får sværere ved at sprede sig. Gå aldrig ud i en røgfyldt trappeopgang, her bliver røgen nemlig hurtigt tyk og giftig. Bliv i stedet i boligen og ring 112.

2. Advar

Advar alle som kan blive berørt af branden, så de også får tid til at komme i sikkerhed.

3. Alarmér

Udløs brandalarmen, hvis der findes en, og ring alarmnummer 112. Afgive en så hurtig og korrekt information som muligt om din situation.

4. Sluk

Når du er sikker på at alle er ude af boligen, kan du begynde på slukningsarbejdet. Sørg for at du retter slukkemidlet mod flammens udgangspunkt (gløden).

5. Brand og forsikring

Det er ikke et lovkrav at have en brandforsikring, men hvis du optager et lån i dit hus vil din bank eller dit realkreditinstitut altid kræve at huset er brandforsikret, da huset er deres sikkerhed for lånet.
Det kan variere lidt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab hvilke skader brandforsikringen dækker, men typisk vil den dække skader forårsaget af:

 • Brand
 • Lynnedslag
 • Elskade
 • Pludselig tilsodning
 • Eksplosion
 • Skade ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra

Brandforsikringen dækker normalt ikke indbo. Her skal du tegne en indboforsikring. Den sum du får udbetalt ved en brand, afhænger af skadens omfang. Hvis hele huset brænder ned, eller reparationen koster mere end 50% af et tilsvarende nyt hus, betaler forsikringen typisk for at opføre et tilsvarende nyt hus af de samme eller tilsvarende materialer.
Desuden dækker forsikringen normalt fjernelse af beskadiget materiale, der ikke kan genbruges, udgifter til genhusning af dig og din familie, opmagasinering af dine ejendele, samt merudgifter til at gøre huset lovligt efter gældende regler, hvis det oprindelige hus ikke ville være lovligt at bygge i dag. For eksempel hvis nye regler kræver mere isolering i forhold til hvad der krævedes, da huset oprindeligt blev bygget. Du bør altid tjekke hos dit forsikringsselskab hvilke regler og krav, der aktuelt er gældende.

Det er altid en god idé at kunne dokumentere dine værdier overfor forsikringsselskabet.

 • Det er selvfølgelig en god idé at have nedskrevet sine værdier, men endnu bedre er det at tage fotos af de mest værdifulde ejendele, det kan være smykker, fotoudstyr, cykler, malerier og møbler.
 • Tag billeder eller video af alle rum i din bolig og gentag dette med et par års mellemrum, så optagelserne altid er opdateret.
 • Gem kvitteringerne på de mest værdifulde genstande et andet sted end dit hjem eller scan dem ind på computeren og gem dem i ”skyen”.
 • Hvis du har særligt værdifulde genstande, kan du evt. få dit forsikringsselskab til fortage en vurdering af dem.

 

Mest populære produkter
Alle produkter

Få en lang række fordele
såsom medlemspriser

Tilmeld dig kundeklubben gratis

Derfor bør du handle hos os

 • Stort udvalg af kvalitetsprodukter
 • Professionel rådgivning
 • 5-stjernet Trustpilot
 • God og lettilgængelig service
 • Billig og lynhurtig levering
 • E-mærket webshop
Du har nu tilføjet flere produkter til sammenligning

Ønsker du at se sammenligningen?

Vis sammenligning Luk vindue

Produkter vises her